Ιδρυτικά

 1. Atermon Services
 2. Ecoχαρτ
 3. Social Press
 4. The Healing Tree
 5. Αγκαλιάζω
 6. Ακεσις
 7. Αλλ.α.ζω
 8. Αρήτη
 9. Αττικό Όραμα
 10. Γαιοκαρποι
 11. Διολκος
 12. Εκάτη
 13. Ελληνική Ομάδα Χορού Παιδείας & Πολιτισμού
 14. Επι.νο.ο
 15. Κέντρο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
 16. ΚοιΣΠΕ Φάρος
 17. Κρητικές Σουίτες Αγροτουριστική
 18. Νέο Κέντρο Θηβαϊκού Πολιτισμού
 19. Παράξενες Μέρες
 20. Ρυθιπαιδεια
 21. Συνδετήρες