Επιστολή Διαμαρτυρίας προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Μετά τα συνεχή μηνύματα από διάφορες ΚοινΣΕπ ανά την Ελλάδα σχετικά με προβλήματα μη αναγνώρισης ως Νόμιμα Λειτουργούσες Εμπορικές και Κερδοσκοπικές Επιχειρήσεις στείλαμε την παρακάτω επιστολή θέλοντας να ενημερώσουμε κάθε σχετικό για το καθεστώς επιχειρηματικής μορφής των ΚοινΣΕπ.

Εάν και εσείς αντιμετωπίζετε σχετικά η άλλου είδους προβλήματα με την δημόσια διοίκηση η άλλους φορείς μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ

Η Επιστολή αυτή κοινοποιήθηκε στον Υπουργό  Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, στον Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα της Ελλάδας και στους Προϊστάμενους του Μητρώου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.


Θα ήθελες να γίνεις μέλος στην μεγαλύτερη Ένωση Φορέων ΚΑλΟ στην Ελλάδα;

Άνω των 200 Κοιν.Σ.Επ. από όλη την Ελλάδα έχουν δώσει το παρών για αυτό το σημαντικό εγχείρημα.  Μπορούν τώρα όσες Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη.


Αξιότιμοι Κύριοι της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών

Με μεγάλη ανησυχία και απορία δεχόμαστε συνεχή μηνύματα από διάφορες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/16 από όλη την Ελλάδα ότι υπάλληλοι τραπεζών όπου προσφεύγουν για διάφορα θέματα όπως σύναψη τραπεζικού δανεισμού η άλλα τραπεζικά προϊόντα που απευθύνονται σε επιχειρήσεις αρνούνται την συνεργασία με το αιτιολογικό ότι είμαστε Αστικές μη Κερδοσκοπικές Επιχειρήσεις {Μ.Κ.Ο.} και δεν μας εξυπηρετούν ως όφειλαν να κάνουν και να ικανοποιήσουν νόμιμο αίτημα συνεργασίας και δεν μας απαντούν εγγράφως τους λόγους απόρριψης των αιτημάτων αλλά μόνο προφορικά κάτι που το θεωρούμε ως απαράδεκτο.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε ΑΜΕΣΑ όλα τα μέλη σας ότι κάθε επιχείρηση που έχει δημιουργηθεί κάτω από τις διατάξεις του νόμου 4430/2016 και προσφεύγει για νόμιμη συνεργασία κάθε είδους με https://koinsep.org/4430-2016 είναι αστικός συνεταιρισμός κερδοσκοπικού χαρακτήρα η ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ όπως το αναφέρουν τα σχετικά έγγραφα που λαμβάνουμε από τις κατά τόπους ΔΟΥ κατά την έναρξη και την λήψη του σχετικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.

Το Νομοθετικό Πλαίσιο που καλύπτει τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 βασίζεται στις διατάξεις των παραγράφων 1 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986 (Α 196) όπου ορίζονται τα εξής: «1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής οικονομίας, αποβλέπει ιδίως με τη συνεργασία των μελών του στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους γενικά μέσα σε μια κοινή επιχείρηση.». Έτσι λοιπόν «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ. Επ.) είναι οι αστικοί συνεταιρισμοί του Ν. 1667/1986 που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη συλλογική και την κοινωνική ωφέλεια, όπως ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 21 και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα.»

Έτσι λοιπόν συμπερασματικά Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) σύμφωνα με τον ν. 4430/2016 είναι αστικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986, ήτοι εκούσιες ενώσεις προσώπων με οικονομικό σκοπό, που έχουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα και καταστατικό σκοπό τη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια, όπως αυτές ορίζονται στον νόμο 4430/2016 (άρθρα 2 παρ.2, 3 και 14)

Κατόπιν όλων αυτών σας καλούμε άμεσα να ενημερώσετε τα μέλη σας Τραπεζικές Επιχειρήσεις ανά την Ελληνική Επικράτεια για το τι ακριβώς είναι οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και να λυθεί το πρόβλημα αυτό και να γίνονται δεκτές ως κανονικές επιχειρήσεις και να απολαμβάνουν όλα τα προνόμια και διακαιώματα μιας κλασικής επιχειρηματικής μορφής.

Στην διάθεση σας για κάθε άλλο ερώτημα η διευκρίνηση

Φίσκιλης Άγγελος
τηλ. 6931025400 – fax 2170004567 – email contact@pokoinsep.org
Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη ΚοινΣΕπ – https://koinsep.gr
Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας https://pokoinsep.org