Η δήλωση συμμετοχής για την ένταξη σας στην Πανελλήνια Ένωση Φορέων ΚΑλΟ γίνεται με αίτηση που θα κάνετε συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας στην συνέχεια. Θα σας αποσταλεί το καταστατικό για να λάβετε γνώση και ειδικό πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για συμπλήρωση εφόσον το αποφασίσετε. Είναι ευνόητο ότι το καταστατικό έχει συνταχθεί με την απαραίτητη προσοχή από νομικό, πανεπιστημιακό καθηγητή, γνώστη της Κοινωνικής οικονομίας και περιλαμβάνει όλα εκείνα τα εδάφια του νόμου που το καθιστούν σαφές και δυνατό σε κάθε απαίτηση για την εύρυθμη λειτουργία του.

  • 69310 25400 Wind
  • 6956 6956 66 Vodafone