1η Πανελλαδική Συνάντηση

Ένα Άτυπο Δίκτυο δημιουργούν οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) ως αποτέλεσμα της 1ης Πανελλαδικής Συγκέντρωσης τους, η οποία διοργανώθηκε με την πρωτοβουλία της διαδικτυακής ενημερωτικής πύλης koinsep.org και της «Κοιν.Σ.Επ. Η Εκάτη».

Το Άτυπο Δίκτυο θα λειτουργεί σε εθελοντική βάση και έχει ως στόχο να προωθεί τον εποικοδομητικό διάλογο για τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο της Κοινωνικής Οικονομίας, αλλά και την προώθηση τους.


Θα ήθελες να γίνεις μέλος στην μεγαλύτερη Ένωση Φορέων ΚΑλΟ στην Ελλάδα;

Άνω των 190 Κοιν.Σ.Επ. από όλη την Ελλάδα έχουν δώσει το παρών για αυτό το σημαντικό εγχείρημα.  Μπορούν τώρα όσες Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη.


Συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν τα εξής θέματα:

• Γραφειοκρατικά ζητήματα και έλλειψη ενιαίας αντιμετώπισης από τους φορείς του Δημόσιου τομέα λόγω άγνοιας του θεσμού.
• Φορολόγηση
• Οικονομικοί μηχανισμοί για την βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για να μην χαθούν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες με σημαντικό κοινωνικό όφελος.
• Παροχή και Ανταλλαγή Υπηρεσιών που αναζητούνται και μπορούν να καλυφθούν εντός του Δικτύου

Το Άτυπο Δίκτυο επέλεξε Συντονιστική Επιτροπή με στόχο την αποτελεσματική αλληλοενημέρωση, την ανάδειξη και προώθηση ζητημάτων που αφορούν στην δραστηριότητα των Κοιν.Σ.Επ.

Η 1η Πανελλαδική Συγκέντρωση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε στις 25/08/2013, στις εγκαταστάσεις του συνεργατικού χώρου “The Hub Athens” στο κέντρο της Αθήνας και τιμήθηκε από 27 αντιπροσωπείες (σύνολο 40 Κοιν.Σ.Επ.) από όλη την Ελλάδα, ενώ παράλληλα μεταδόθηκε διαδικτυακά.