Και Επίσημα Φορολογική Οντότητα η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κ.Αλ.Ο.

Από τις 7 Μαΐου η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Ομόνοιας μετά και την λήψη του ΑΦΜ της ολοκλήρωσε τις απαραίτητες διαδικασίες και ξεκινά το έργο της στην στήριξη και στην Εξάπλωση της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα .

Εντός των επομένων ημερών θα ανακοινωθεί και η πρώτη της διαδικτυακή εκδήλωση για να γνωριστούμε και να αρχίσουμε να συζητάμε τα προβλήματα μας και τις προτάσεις που έχουμε για την ανάπτυξη μας


Θα ήθελες να γίνεις μέλος στην μεγαλύτερη Ένωση Φορέων ΚΑλΟ στην Ελλάδα;

Άνω των 200 Κοιν.Σ.Επ. από όλη την Ελλάδα έχουν δώσει το παρών για αυτό το σημαντικό εγχείρημα.  Μπορούν τώρα όσες Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη.


Οι δραστηριότητες που εγκρίθηκαν στον Φορέα μας είναι οι παρακάτω που αποτυπώνουν και τους τομείς που πρόκειται να δραστηριοποιηθεί προς όφελος των μελών του και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου να γίνει μέλος χωρίς κόστος συμμετοχής

Κύριος Κ.Α.Δ.

  • 70221102 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο

Δευτερεύοντες Κ.Α.Δ.

  • 73201200 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: στατιστικές ad hoc έρευνες
  • 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών
  • 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων
  • 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
  • 82301201 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης εκθεσιακών χώρων

Για αυτό καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να συνεισφέρει σε αυτή την μοναδική προσπάθεια να έρθει σε επαφή μαζί μας από εδώ